ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 17 Φεβρουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Πολεοδομικός Σχεδιασμός Βαρειάς Ακρωτήριου

31 Ιουλιου 2018
21 χρόνια μετά

Η ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδίου Βαρειάς Ακρωτήριου, είναι ένα  από τα πλέον χρονίζοντα ζητήματα που ταλαιπωρούν το Δήμο Λέσβου, αφού ο σχεδιασμός και η μελέτη του έργου,  ξεκίνησε από το 1997 και μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα, η πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής των οικισμών Βαρειά Ακρωτήρι και των επεκτάσεών τους, ξεκίνησε να συντάσσεται το 1997 με την απόφαση 183 του Δημοτικού Συμβουλίου, επί δημαρχίας του αείμνηστου Θεόδωρου Χοχλάκα, όπου το έργο ανατέθηκε στους συμπράττοντες μελετητές Μιχάλη Χατζέλλη και Σοφία Νικολαΐδου.

Μια μικρή ιστορική αναδρομή στην ταραχώδη πορεία της μελέτης, δείχνει ξεκάθαρα τις δυσκολίες και τα εμπόδια που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ένα έργο αυτής της κλίμακας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και των ιδιωτικών συμφερόντων, έως ότου φτάσει στον τελικό προορισμό και στην υλοποίησή του.

Μετά την έναρξη εκπόνησης της μελέτης, η πρώτη φάση της εγκρίθηκε δύο χρόνια μετά και συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου του 1999, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί δημαρχίας Νάσου Γιακαλή.

Η ανάρτηση της Β' φάσης έγινε στις 16 Μαρτίου του 2001, ενώ οι ενστάσεις εξετάστηκαν ένα χρόνο αργότερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης. Ο φάκελος της Β' φάσης διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΧΩΔΕ), προκειμένου να ελεγχθεί και να προωθηθεί προς έγκριση η μελέτη.

Μετά από σχετική αλληλογραφία, κατευθύνσεις διορθώσεις και υποδείξεις επί της μελέτης, υποβλήθηκε εκ νέου η Β' φάση, αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Στη συνέχεια, η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, απέστειλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος της μελέτης.

Στο σημείο αυτό, λίγο μετά το 2003, τα ίχνη της μελέτης χάνονται για να εμφανιστούν ξανά σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, όταν το ΣτΕ με σχετική γνωμοδότησή του το 2014, έκρινε ως μη νόμιμη την πρόταση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος της Πολεοδομικής Μελέτης των  ενοτήτων «Βαρεία-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες», καθώς ο Πολεοδομικός Κανονισμός στηρίζεται στην διάκριση των προς πολεοδόμηση περιοχών σε πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες.

Η γνωμοδότηση αυτή διαβιβάστηκε στους μελετητές τον Οκτώβριο του 2014, προκειμένου να γίνει νέα επεξεργασία, ενώ στη διάρκεια του 2015 ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου και της ομάδας των μελετητών, προκειμένου να υπάρξουν διευκρινήσεις για τις συμπληρώσεις - διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Στο διάστημα που ακολούθησε, απεβίωσε ο μελετητής Μιχάλης Χατζέλλης και προκειμένου να συνεχιστεί η άρτια εκπόνησής της, ζητήθηκε από την Πολεοδόμο η αντικατάστασή του.

Στη θέση του, τοποθετήθηκε ο Π. Τσεσμελής, που διέθετε τα ίδια τυπικά προσόντα, όμως η Υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκε τη λύση της σύμβασης της Πολεοδομικής Μελέτης «Αποτύπωση Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής οικισμών Βαρειά- Ακρωτήρι» και την εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Δ/νση Δόμησης του Δήμου Λέσβου για την σύναψη σύμβασης με ιδιώτη ή μελετητικό γραφείο για την ολοκλήρωση του Γ' κεφαλαίου των προδιαγραφών μελέτης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

Τελικά τις διορθώσεις της μελέτης ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Δόμησης (Πολεοδομία), η οποία ανήκει στο Δήμο Λέσβου και μετά τη σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και την ολοκλήρωση της μελέτης, το νέο διορθωμένο σχέδιο μαζί με τα συμπληρωματικά στοιχεία, απεστάλη στο Υπουργείο.               Μαρία Χατζηγεωργίου

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ «Δ»

 

 

 

21 χρόνια μετά

 

Αναμένεται η οριστική έγκριση

 

Η ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδίου Βαρειάς Ακρωτήριου, είναι ένα  από τα πλέον χρονίζοντα ζητήματα που ταλαιπωρούν το Δήμο Λέσβου, αφού ο σχεδιασμός και η μελέτη του έργου,  ξεκίνησε από το 1997 και μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα, η πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής των οικισμών Βαρειά Ακρωτήρι και των επεκτάσεών τους, ξεκίνησε να συντάσσεται το 1997 με την απόφαση 183 του Δημοτικού Συμβουλίου, επί δημαρχίας του αείμνηστου Θεόδωρου Χοχλάκα, όπου το έργο ανατέθηκε στους συμπράττοντες μελετητές Μιχάλη Χατζέλλη και Σοφία Νικολαΐδου.

Μια μικρή ιστορική αναδρομή στην ταραχώδη πορεία της μελέτης, δείχνει ξεκάθαρα τις δυσκολίες και τα εμπόδια που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ένα έργο αυτής της κλίμακας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και των ιδιωτικών συμφερόντων, έως ότου φτάσει στον τελικό προορισμό και στην υλοποίησή του.

Μετά την έναρξη εκπόνησης της μελέτης, η πρώτη φάση της εγκρίθηκε δύο χρόνια μετά και συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου του 1999, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί δημαρχίας Νάσου Γιακαλή.

Η ανάρτηση της Β' φάσης έγινε στις 16 Μαρτίου του 2001, ενώ οι ενστάσεις εξετάστηκαν ένα χρόνο αργότερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης. Ο φάκελος της Β' φάσης διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΧΩΔΕ), προκειμένου να ελεγχθεί και να προωθηθεί προς έγκριση η μελέτη.

Μετά από σχετική αλληλογραφία, κατευθύνσεις διορθώσεις και υποδείξεις επί της μελέτης, υποβλήθηκε εκ νέου η Β' φάση, αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Στη συνέχεια, η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, απέστειλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος της μελέτης.

Στο σημείο αυτό, λίγο μετά το 2003, τα ίχνη της μελέτης χάνονται για να εμφανιστούν ξανά σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, όταν το ΣτΕ με σχετική γνωμοδότησή του το 2014, έκρινε ως μη νόμιμη την πρόταση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος της Πολεοδομικής Μελέτης των  ενοτήτων «Βαρεία-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες», καθώς ο Πολεοδομικός Κανονισμός στηρίζεται στην διάκριση των προς πολεοδόμηση περιοχών σε πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες.

Η γνωμοδότηση αυτή διαβιβάστηκε στους μελετητές τον Οκτώβριο του 2014, προκειμένου να γίνει νέα επεξεργασία, ενώ στη διάρκεια του 2015 ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου και της ομάδας των μελετητών, προκειμένου να υπάρξουν διευκρινήσεις για τις συμπληρώσεις - διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Στο διάστημα που ακολούθησε, απεβίωσε ο μελετητής Μιχάλης Χατζέλλης και προκειμένου να συνεχιστεί η άρτια εκπόνησής της, ζητήθηκε από την Πολεοδόμο η αντικατάστασή του.

Στη θέση του, τοποθετήθηκε ο Π. Τσεσμελής, που διέθετε τα ίδια τυπικά προσόντα, όμως η Υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκε τη λύση της σύμβασης της Πολεοδομικής Μελέτης «Αποτύπωση Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής οικισμών Βαρειά- Ακρωτήρι» και την εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Δ/νση Δόμησης του Δήμου Λέσβου για την σύναψη σύμβασης με ιδιώτη ή μελετητικό γραφείο για την ολοκλήρωση του Γ' κεφαλαίου των προδιαγραφών μελέτης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

Τελικά τις διορθώσεις της μελέτης ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Δόμησης (Πολεοδομία), η οποία ανήκει στο Δήμο Λέσβου και μετά τη σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και την ολοκλήρωση της μελέτης, το νέο διορθωμένο σχέδιο μαζί με τα συμπληρωματικά στοιχεία, απεστάλη στο Υπουργείο.               Μαρία Χατζηγεωργίου

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ «Δ»

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
15 Φεβρουαριου 2019
15 Φεβρουαριου 2019
15 Φεβρουαριου 2019
15 Φεβρουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ